Đối tác đồng hành

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, mà tiền thân là Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam (Sứ Giả Kết Nối Lan Anh hiện là Ủy viên Ban chấp hành)

TẬP ĐOÀN ASIAINVEST

AsiaInvest Group là lựa chọn số 1 của các nhà đầu tư trong lĩnh vực mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (Sứ Giả Kết Nối Lan Anh hiện là Lãnh đạo điều hành CLB Bất động sản Hà nội, Hội Các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam cùng Chủ tịch HĐQT…