LỜI YÊU THƯƠNG THÁNG 6

Tháng 6 đêm ngắn, ngày dài;
Người sinh tháng 6 miệt mài làm ăn.
Vượt qua vận hạn, khó khăn;
Bao nhiêu trắc trở in hằn mắt sâu.
Sinh nhật hạnh phúc nguyện cầu;
Sự nghiệp phát triển, làm giầu quê hương;
Gia đình, đối tác mến thương;
Liên hiệp hùng mạnh bốn phương đón chào.
Ngày vui hớn hở ngọt ngào,
Cảm ơn đồng đội lúc nào cũng yêu…

Có thể bạn chưa biết?